Derde Advent zondag

17-12-2017 10:30 uur

Niet dat we sterven bepaalt ons leven, maar dat we geboren worden - Socrates als vroedvrouw


De filosoof Socrates stelde altijd vragen. En hij was nooit zomaar tevreden met het eerste antwoord dat in iemand opkwam. Altijd vroeg hij door om erachter te komen wat er precies bedoeld werd, als een vroedvrouw, die een mens helpt kennis geboren te laten worden.
Op deze derde zondag van de Advent richten we ons, met hulp van deze vroedvrouw, deze wijsgeer uit de oudheid, naar binnen om te kijken in onze ziel. We lezen teksten uit de bundel Filosofen op de kansel en zien hoe Socrates en Jezus met elkaar in ‘gesprek’ raken over het stellen van de juiste vragen.
 
Zie ook de tekst bij 4e advent.