Vierde advent zondag

24-12-2017 10:30 uur

de Christelijke Traditie / Maria Moeder van God


Algemene inleiding op Advent:
 
Advent is de liturgische periode waarin we ons voorbereiden op de komst van Jezus: Hij die elk jaar - met Kerst - opnieuw geboren wordt.
We kijken in de Advent zowel terug als vooruit, omdat Advent gaat over de weg die voor ons ligt én de weg die we al gegaan zijn. Advent gaat over de Bijbelse geschiedenis van God met de mens én over onze eigen toekomst. We gedenken en we verwachten de komst van het licht.
Dit jaar willen we aandacht geven aan deze tegengestelde richtingen: het verleden en de toekomst. Met de kinderen zullen we ons richten op de toekomst, en het toeleven naar het licht (zie voor verdere informatie de kinderpagina), terwijl we in de gewone Adventsvieringen kijken naar de wortels die ons verbinden met het verleden: te weten het Oude Testament (1e Advent), het Nieuwe Testament (2e Advent), de Grieks/Romeinse cultuur (3e Advent) en de Christelijke Traditie (4e Advent). De hele Advents- en Kerstperiode wordt overkoepeld door een stelling van (de Joodse) Hannah Arendt, die ooit opschreef dat ons leven niet bepaald wordt door onze toekomst (door ons sterven), maar door ons verleden (het feit dat we geboren zijn).
Door ons af te vragen waar we zelf en als gemeenschap vandaan komen (onze geworteldheid in het verleden) en waar we zelf en als gemeenschap naartoe willen (de verwachtingen voor de toekomst) proberen we deze Advent en Kerst wat meer inzicht krijgen in de goddelijke gelaagdheid van ons leven nu.
 
Annemieke ter Brugge
--------------------------------------------------------------------
Het thema op de 4e advent: Maria Moeder van God 
 
In vierde adventsviering, zo vlak voor het feest van de geboorte van Jezus, staan we even stil bij zijn moeder. Een bron van inspiratie voor veel kunstenaars, in vroeger tijden een voorbeeld voor meisjes/vrouwen, en nu ..? We komen tot rust bij verhalen en herkenbare muziek.
 
Gerda Imhof, Kees Sikkema en Mieke Thijsseling