Zondagse viering

28-01-2018 10:30 uur

De Naam van God - Huub Oosterhuis


Dit is de eerste viering in een serie vieringen onder de titel ‘De Naam van God‘. Het afgelopen jaar zijn er over dat thema twee gemeenschapsavonden gehouden. Chris Fictoor heeft ons door de geschiedenis geleid en heeft ons laten zien hoe de vraag naar de naam van God van diepgaande betekenis kan zijn in ons leven. In het jaarrooster vervolgen we die twee leerhuisavonden met een serie vieringen over dit thema. In deze eerste viering zal Huub Oosterhuis de overweging houden. Oosterhuis heeft in zijn boeken en zijn liederen veel geschreven over de naam van God. In een van zijn boeken (‘Geestverwant, Beschouwingen over God en Jezus’) staat een hoofdstuk over ‘de Naam’. Dat begint zo: In iedere kerkdienst zouden we moeten proberen af te spreken wat het woord ‘god’ voor ons betekent. En hij vervolgt: In een wereld waarin het woord ‘god’ nog altijd ‘allerhoogste macht’ betekent, is een god die afdaalt-om-te-bevrijden een volstrekt onvoorstelbare, een niet-god. Als wij in onze gebeden het woord ‘god’ gebruiken, bedoelen we die onvoorstelbare.
We hopen dat deze serie vieringen ons, geïnspireerd door het verhaal van de Naam, op weg brengt naar samen leven, als wij-mensen, zoals Oosterhuis schrijft.
 
Namens het vieringenoverleg, Rita Rouw