Zondagse viering

18-02-2018 10:30 uur

Het zuurdesem


Op de eerste zondag van de veertigdagentijd staat de gelijkenis van het zuurdesem centraal. Dat is een mooi thema aan het begin van de vastentijd: dat wij doordesemd mogen raken van het besef dat er vaak heel nabij, maar ook in onszelf een mens is die lijdt. Willen we met elkaar uitkomen bij het Koninkrijk van God midden onder ons, dan is het nodig eerst dat lijden te zien en te verstaan. De gelijkenis van het zuurdesem staat niet op zichzelf. Jezus vertelt hieraan voorafgaand nog twee gelijkenissen. Door ze in verbinding met elkaar te lezen (Matt 13:24-30/31-32/33-35) wordt de langzaam gerezen betekenislaag van het zuurdesem zichtbaar.

In deze viering zal de overweging worden gehouden door Annemarie v.d. Vegt, pastor van de Open Hof (dagopvang voor dak- en thuislozen) in Groningen.

Annemiek Werkman

Zie eventueel ook het beeldproject OVG