Gemeenschapsavond

21-02-2018 20:00 uur

Om 20.00 uur in de Columnakerk


Als de Peper u ter harte gaat, dan mag u de komende gemeenschapsavond niet missen: woensdag 21 februari 20.00 uur, Columnakerk, Paulus Potterstraat 2, Groningen. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
Naast de (korte) bespreking van de jaarverslagen van het bestuur en de diverse groepen binnen de OVG, gaan we vooral in gesprek over het rapport ‘De toekomst van de Peper’.
Een commissie, bestaande uit Henk Bodewitz, Bep Donner, Dineke Mol en Marieke Wichers heeft dit rapport, waarvoor ook input vanuit onze gemeenschap geleverd kon worden, geschreven. Het bestuur heeft zich inmiddels volledig achter de inhoud van het rapport geschaard.
Het rapport bevat een groot aantal aanbevelingen die erop gericht zijn dat we een inspirerende en vitale gemeenschap blijven. Het is daarom uitermate belangrijk dat we draagvlak vinden voor het rapport en op de medewerking van velen mogen rekenen om de aanbevelingen te realiseren.
Daarover gaan we die avond met elkaar in gesprek. Uw aanwezigheid en inbreng daarbij is zeer gewenst. U bent van harte welkom.
 
Koos van Huis
secretaris OVG