Lezing Esther Struikmans

15-02-2018 20:00 uur

Samenleven tussen Christenen en Moslims


-------------------------------------------------------------------------------

Spreker: door drs. Esther Struikmans

Thema: Vruchtbare en vreedzame manieren van samenleven tussen christenen en moslims

Plaats:  MENNOZAAL van de Doopsgezinde Kerk,  Oude Boteringestraat 33
Datum: donderdag 15 februari 2018 om 20:00 uur 
(inclusief gesprek met aanwezigen tot ongeveer 22:00 uur)

Drs. Esther Struikmans is arabiste, middenoosten-deskundige en predikante van de PKN kerk in Assen. ZIj studeerde theologie, arabistiek en midden-oostenstudies in Amsterdam, Groningen en Damascus. Zij woonde en werkte eerder in het Nabije Oosten én deed in 2011/2012 onderzoek naar het samenleven van christenen en moslims in Albanië, waarover ze een audiodocumentaire maakte.

Dit onderzoek groeide uit tot een van haar masterscripties, die ze in 2016 omwerkte tot een publieksvriendelijke versie, getiteld: Wat is jullie geheim? : Wat wij in Nederland kunnen leren van Albanezen en anderen over positief samenleven als christenen en moslims.

 Struikmans geeft in de lezing allereerst een analyse van de situatie in Nederland waar het het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen betreft, in het bijzonder die van moslims (of anderen) met christenen. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

·        - Hoe urgent is het probleem van het vreedzaam samenleven momenteel in ons land?

·         - Hoe is het gesteld met ware verdraagzaamheid of is er slechts neerbuigende tolerantie?

·         - Welke misverstanden en vooroordelen bestaan er in Nederland over moslims en de islam?

Struikmans vergelijkt dit met de co-existentie van bevolkingsgroepen in andere landen waar zij heeft gewoond of onderzoek heeft gedaan en zij gaat na wat wij kunnen leren van de (positieve of negatieve) ervaringen op dit vlak, in zulke verschillende landen als Albanië, Frankrijk, Oeganda, Libanon of Syrië.

In interactie met het publiek besteedt zij tenslotte aandacht aan wat wij zelf heel praktisch kunnen doen om het vreedzaam samenleven in ons land te bevorderen.

Locatie: in de zgn. Mennozaal van de Doopsgezinde kerk (via het paadje direct links langs de kerk te bereiken) aan de Oude Boteringestraat 33   9712 GD.

Entrée : vrijwillige bijdrage

Zaal open: vanaf 19:30 uur (met koffie en thee)

Na afloop klein hapje en drankje

Tijd:  20:00 - 22:00 uur

 

Bij voorbaat dank, namens de programmacommissie,

Diederik J. Krijtenburg

voor informatie: 06 - 36151503