Zondagse viering

13-05-2018 10:30 uur

thema: De vrije wil


De vrije wil is een thema dat de laatste tijd sterk in de aandacht staat. Met de opkomst van de neurobiologie, de aandacht voor ons brein, is de vraag actueel wie of wat bepaalt wie en wat we zijn, wat we doen, wat we geloven. Vragen die ons niet onberoerd laten. Een gangbare veronderstelling is dat God de mens de vrijheid heeft geschonken. Zodat we vrij zijn onze eigen beslissingen te nemen. Maar hoe zit het dan met het kwaad in de wereld? Komt dat uit onszelf mee met diezelfde vrije wil? En zijn we vrij om alles te willen? En als we zeggen te willen, willen we dan ook echt wat we zeggen te willen?

Rik Torfs maakte recent in Trouw een intrigerende opmerking over het bijzondere van religie. Hij merkt op: “Maar religie heeft ook een zwakke plek, die te vinden is waar ze zelden wordt gezocht. Hoe sterk religie ook is, hoe troostend en verbindend, een mens kan niet besluiten te geloven. Daarin schuilt tragiek. Je kunt het wel willen en besluiten, maar daarmee is het er nog niet”.

We verkennen in deze viering het spanningsveld rondom het idee van een vrije wil van mensen die bestaan bij gratie van de relaties die ze aangaan, in een wereld waarin we leven bij de gratie van een geloof dat niet zonder mysterie bestaat en zonder mysterie misschien wel niet bestaat.

Namens de voorbereidingsgroep, Henk Bodewitz