Pinksteren

20-05-2018 10:30 uur

Klanken van Hoop - Een Cecilia viering.


Wat vieren we met Pinksteren?
Pinksteren is een oud feest. Al voor de kerstening werd het in onze streken als voorjaarsfeest gevierd – een periode van nieuw leven was aangebroken. Ontluikend groen en lentebloesems maakten dat mensen het leven weer hoopvol tegemoet konden zien.
In het Jodendom was Pinksteren oorspronkelijk een oogstfeest. Door de eeuwen kreeg dit feest het karakter van een nieuwe begin in het leven van mensen – het werd ook een feest van dankbaarheid voor de Tien Woorden, de richtingaanwijzers om te leven.
Het Christelijke pinksterfeest is geënt op reeds bestaande joodse inhoudelijke elementen. Het is vooral bekend als het feest van de Heilige Geest en als feest van het begin van de kerk. De rituelen en symbolen van de oude voorjaarsfeesten vormden in onze streken een vruchtbare bodem voor de viering van dit Christelijke feest.

Het Pinksterverhaal in het boek Handelingen
Het feest dat gevierd werd toen de vrienden van Jezus na een periode van rouw hadden begrepen dat ze zonder Jezus’ lijfelijke aanwezigheid verder moesten, was het Joodse Pinksterfeest (50 dagen na Pasen). Op dat moment – op het feest van de oogst, het feest van nieuwe begin - werd hen duidelijk dat zij zelf verder moesten gaan, actie moesten ondernemen, het verhaal van Jezus naar buiten moesten brengen. Met hun eigen nieuwe begin viel (juist op die dag), alles op zijn plaats. Zo kreeg het Joodse Pinksterfeest een andere, nieuwe inhoud.
In dit verhaal – hoofdstuk 2 van De Handelingen van de apostelen - treffen we een internationaal gezelschap dat te hoop is gelopen. Aan deze mensen vertellen de leerlingen over Jezus in hun eigen taal. En tóch verstaat iedere toehoorder hen, alsof ze in hún eigen taal worden toegesproken. Hoe kan dat, wat zijn dat voor klanken?
Het is een bijzondere taal, een taal waarin hoop voor de toekomst klinkt. Het zijn klanken waarin Gods Geest oplicht. Een vurige taal in een vlammend verhaal! In een feestelijke viering proberen we in woorden, maar vooral ook in muziek, de hoopvolle klanken van die Pinkstertaal hier en nu opnieuw te versta verstaan. Dat de Geest ons mag inspireren!

Wil van den Broek, Liesbeth Fransen en Wim Opgelder