Trinitatis (viering)

27-05-2018 10:30 uur

thema: De brief van Jakobus


Het grootste deel van de brief van Jakobus bestaat uit vermaningen en aansporingen om goed te leven. Dergelijke teksten roepen ambivalente gevoelens op. Het staat buiten kijf dat geloof niet gaat zonder het streven om het goede te doen. Maar de moraliserende zedenpreken van Jakobus wekken vooral irritatie. Je moet de neiging onderdrukken om de tekst weg te leggen. Waarom lezen we Jakobus’ brief nu toch? Hoe kunnen zijn woorden ons vandaag de dag nog inspireren?
 
Namens de voorbereidingsgroep, Heleen Maat