Zondagse viering

03-06-2018 10:30 uur

thema: “Van wie zijn we?”


De meest irritante vragen komen van kleuters en pubers.

Waarom moet dit? Hoe weet je dat? Wat doe je? Waarom ik?

En ieder antwoord lokt weer nieuwe vragen uit. In deze viering stellen we de vraag: “Van wie zijn we eigenlijk?” Als u het antwoord meent te weten, komt u vast voor een verrassing te staan. Geldt het antwoord, dat u in gedachten geformuleerd hebt, ook voor kleuters, pubers, ouderen, vluchtelingen? We  komen in deze viering tot het inzicht dat een simpele vraag niet altijd tot een eenduidig antwoord leidt.

Mieke Thijsseling