Zondagse viering

01-07-2018 10:30 uur

thema: ‘God is dood?’- over Nietzsche en Mozes


In de serie 'Filosofen op de kansel' gaan wijsgeren en Bijbelfiguren met elkaar in gesprek.
Op deze zondag staat de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) centraal. De 'filosoof met de hamer', die met grote felheid verkondigde, dat eerst het oude vernietigd moet worden, voordat het nieuwe kan verschijnen. Dat de oude levensvijandige God van het Europese christendom moest sterven, opdat de nieuwe mens kon opstaan.
- In Nietzsches beroemde 'Parabel' uit 1882
loopt de dwaas (‘der tolle Mensch’, de dolleman) ‘Ik zoek God! Ik zoek God’
met zijn brandende lantaarn God te zoeken. (Illustratie Ben Blonk)
Maar meteen daarop horen we zijn wanhoopskreet
'God is dood!'. Kreet die al meer dan een eeuw doorklinkt. En die vandaag voor velen gemeengoed is geworden.
- Samen met Mozes - die zich in Exodus 32 eveneens kritisch tegenover godsdiensten opstelt - gaan we met Nietzsche het gesprek aan over de 'dood van God'. Niet allereerst om hem te weerleggen, maar om te luisteren naar de terechte vragen waar hij ons voor plaatst.
 
Corry Broersma, Frouktje Zuiderveld en Ben Blonk (overweging)