Zondagse viering

23-09-2018 10:30 uur

thema: Tussen Hemel en Aarde. Verbinding als bron van kracht


In de serie ‘Tussen hemel en aarde’ ontvangen we op zondag 23 september prof.dr. Tom Postmes in de Pepergasthuiskerk. Tom Postmes is sociaal psycholoog en houdt zich bezig met menselijk gedrag. De laatste tijd is hij regelmatig in het nieuws vanwege zijn grootschalig onderzoek in het Groninger aardbevingsgebied. Dit is een onderwerp waarbij zowel de belangen, als de emoties, groot zijn. Bij ons komt Tom praten over het menselijk welbevinden in groepen. Heeft de kerk nog een functie in onze moderne, individualistische maatschappij? In de laatste vijftig jaar is de kerkgang in Nederland immers sterk afgenomen, terwijl het aantal psychologen alleen maar toeneemt. Betekent dit dat de psycholoog een toegang heeft gevonden tot onze ziel, tot ons innerlijk, waaraan de kerk voorbij is gegaan? Heeft de psycholoog antwoorden en oplossingen waaraan het de pastor ontbreekt? Kortom: wat ziet de psycholoog als hij naar de kerk kijkt? We gaat het hem vragen.

Namens de voorbereidingsgroep,

Annemieke ter Brugge