Zondagse viering

30-09-2018 10:30 uur

thema: Filosofen op de kansel. Over Kierkegaard en vertwijfeling


In de viering van 30 september laten we ons inspireren door de Deense 19e - eeuwse filosoof / theoloog Søren Kierkegaard. Kierkegaard wordt gezien als de grondlegger van de existentiefilosofie. Daarin gaat alle aandacht naar de mens in deze wereld, en vooral naar zijn eigen bestaan. Belangrijk zijn daarbij de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Voor Kierkegaard staat centraal dat je moet kiezen in het leven. Kierkegaard zegt niet wát je moet kiezen, maar dát je moet kiezen. Maar kiezen in vrijheid roept vertwijfeling op. En soms in het verlengde daarvan angst. 

We bevragen deze gedachten aan de hand van twee lezingen uit de evangeliën. De eerste uit Johannes over de figuur van Nicodemus, de tweede uit Lucas over Simon die aan tafel meemaakt dat een vrouw een albasten fles met mirre uitgiet over Jezus. Beiden worden geconfronteerd met een oproep tot radicale vernieuwing van hun leven, maar wat zal hun antwoord zijn en in hoeverre sluit dat antwoord aan op de zekerheden van de traditie waarin zij staan? Een traditie waarin het juist gaat om wát je moet doen. Kierkegaard zegt: Als het goed is en je durft, brengt vertwijfeling je uiteindelijk bij jezelf. Maar het is een moeizame weg.

Namens de voorbereidingsgroep,

Mirjam van Hijum, Heleen van de Velde, Henk Bodewitz