Zondagse viering

21-10-2018 10:30 uur

Thema: Moeder van Al


In de serie ‘Namen van God’ gaan we op zondag 21 oktober op zoek naar die namen die het goddelijke als een vrouw omschrijven. Bijbelteksten als Psalm 131:2 en Jesaja 66:10 spreken bijvoorbeeld over God als een Moeder die voor haar kinderen zorgt en hen liefdevol voedt, troost en beschermt. Te midden van de discussies in de samenleving over Metoo en seksueel misbruik in de kerken, willen we juist de aanwezigheid van deze zachte krachten een plek geven in onze vieringen. Daarnaast stellen we ons de vraag of een andere naam ons uitdaagt om anders na te denken over goddelijke macht en wie of wat het goddelijke voor ons is.

Namens de voorbereidingsgroep,

Annemieke ter Brugge