Zondagse viering

04-11-2018 10:30 uur

Allerzielen


In de Peper hebben we er voor gekozen de gedachtenis aan onze overledenen te vieren op de zondag die aansluit op het feest van Allerzielen. De viering van Allerzielen heeft in de kerk zeer oude wortels. Tegenwoordig is het boven alles een feest van gedenken, dat de kerk nu al eeuwen viert, en dat wij ook al vanaf het begin in de Peper vieren. Wat is gedenken?

Gedenken is natuurlijk denken aan, terugdenken, herdenken. Zo denkt ieder van ons terug aan zijn of haar eigen overledenen, op allerlei momenten van de dag, of bij bijzondere gelegenheden. Belangrijk om het verdriet om het afscheid niet weg te stoppen, maar onder ogen te zien, toe te laten. Gedenken heeft ook een rituele kant, wat de mogelijkheid van gezamenlijkheid opent. Ieder is er met eigen herinneringen en gevoelens, maar je doet ook iets samen. Die gezamenlijkheid kan dragen en troosten. In een viering gaat het bovendien om een gelovig gedenken, we zien het leven en sterven van onze dierbaren in Gods licht.

We vertrouwen hun leven toe aan Gods hand. In God blijven we met elkaar verbonden. In de viering van 4 november a.s. zullen de namen van de overledenen van dit jaar genoemd worden en zal er voor hen een kaars ontstoken worden die aan de familie meegegeven wordt. In het bijzonder zal ook stil gestaan worden bij de tallozen die ongekend in onze wereld – veraf en dichtbij, dagelijks en soms maar even – in ons beeld verschijnen als naamloze doden, slachtoffers van de vele vormen van geweld. Door samen te zingen, te luisteren naar troostende woorden en door brandende kaarsen staan we stil te staan bij dood, pijn, en verlies. Om getroost en bemoedigd weer verder te kunnen gaan.

Namens de voorbereidingsgroep,

Marika Meijer, Gerda Imhof , Truus Schoonhoven , Rita Rouw en Henk Bodewitz