Sint-Maartenviering

11-11-2018 10:30 uur

Thema: “Licht naar Binnen”


Dit jaar valt Sint-Maarten op een zondag en dat belooft een mooie viering te worden voor jong en oud. Er is al druk gewerkt aan teksten en muziek. De kinderen nemen natuurlijk hun lampion mee.

Het wordt een viering van ons allen en we vragen alvast het volgende: Wie wil een rode Sint-Maartenmantel naaien? Wie wil 4 snoepzakken naaien en/of versieren? En.....misschien wel nostalgie.....wie wil meehelpen suikerbieten uit te hollen? Bij voldoende deelname kunnen we er een gezellige avond van maken. Wij hebben het trouwens zelf nog nooit gedaan.....help ons!! De aankleding voor de viering van 11 november......... daar kunnen we ook nog graag hulp bij gebruiken!!

Dus zet het vast in je agenda 11 november Sint-Maartenviering en voor de kinderen 4 november na de viering een oefenmoment voor zang en spel. Voor meer informatie kun je terecht bij: Elles Huisman en Lida Weeda. ehuisman80@gmail.com 0595433210 (‘s avonds) lweeda@ziggo.nl 0505771683.

Thema: Licht naar binnen – een bijzondere Sint Maartensviering Zondag 11 november is de feestdag van Sint Maarten. Het feest van deze heilige is op speciale manier op de jaarkalender terecht gekomen: het feest van Sint Maarten was van oorsprong een oud herfstfeest – een feest van vreugde over de binnengehaalde oogst en ook een moment waarop het leven naar binnen keerde en men wachtte op de terugkeer van het licht. Zo werd in het christendom het feest van Sint Maarten (de man die het Licht in zijn hart droeg en van daaruit handelde) het begin van de voorbereidingsperiode van het grote lichtfeest, Kerstmis (in het vroege christendom begon de adventsperiode dan ook op 11 november – 40 dagen voorafgaand aan Kerstmis). Sint Maarten kreeg als een Lichtdrager een plaats aan het begin van de liturgische ‘Kerstkring’ (een periode die eindigt op 2 februari met het feest van Maria Lichtmis).

11 november valt dit jaar op een zondag. In de peperviering stellen we Sint Maarten centraal: alle kerkgangers – van jong tot oud - worden meegenomen in het levensverhaal van Sint Maarten. Nieuwe verhaalteksten, prachtige passende liedteksten en muziek zorgen voor een bijzondere viering. En de kinderen spelen een belangrijke rol. Uiteraard zal ook het bekende mantelverhaal verteld worden.

In Pepergasthuiskerk staat een poort waar Sint Maarten de bedelaar zal ontmoeten… Deze poort past uiteraard in het verhaal, maar heeft ook een symbolische betekenis. De poort staat voor een levensvernieuwing – door de poort gaan betekent: je oude leven achter je laten, aan iets nieuws beginnen. De poort blijft na het feest van Sint Maarten in de kerk staan. Tot aan het eind van de kerstkring blijft zij ons herinneren aan de keuzes die wij moeten maken om het Licht te ervaren, om aan het nieuwe leven te kunnen beginnen.

Deze speciale viering is door een grote groep mensen intensief en enthousiast voorbereid. We hopen dat op 11 november veel mensen met ons mee vieren. Welkom bij de poort van Sint Maarten. Namens de voorbereidingsgroep,

Wil van den Broek