Liedavond Herman Verbeek

14-10-2018 13:07 uur

‘Dat gij het zingt ….’ in 'De Ark'


Op zondagavond 14 oktober 2018 zal om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) een liedavond plaatsvinden in 'De Ark' Haydnlaan 46 in Groningen rond een nieuw boek met nagelaten werk van Herman Verbeek. Een projectkoor o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide / pianist Peter Rippen verleent medewerking aan deze liedavond. 

Herman Verbeek: Groninger, politicus, priester. Vernieuwer van liturgie, met name door zijn talloze 'zangen' met een heel eigen thematiek en taalgebruik. Ze gaan zelden over God, Bijbel of kerkleer, maar veeleer over de aarde, de stilte, de natuur, de mensen. Zangen voor een liturgie die probeert warmte te scheppen.

In het nieuwe boek 'Dat gij het zingt...' zijn – vijf jaar na zijn sterven – een aantal nagelaten teksten van Herman Verbeek verzameld. Niet alleen zangen, maar ook overwegingen en aantekeningen over het lezen van de Bijbel. In het boek wordt ook een inleiding gegeven over het liturgische werk van Herman Verbeek, de thema's in zijn zangen, het taalgebruik en de muziek ervan. Een bijgesloten cd bevat een aantal van de besproken liederen. De nagelaten zangen zijn in deze uitgave voorzien van muziek. Deels eerder geschreven, deels nieuw, maar nooit uitgegeven. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om te doen wat Herman Verbeek hartstochtelijk beoogde: dat gij het zingt.

Tijdens de liedavond zal het eerste exemplaar van het boek 'Dat gij het zingt' worden uitgereikt aan de voorzitter van het Verbeekfonds en verschillende liederen met koor en aanwezigen gezongen. Michaël Steehouder zal nader ingaan op de inhoud van de liederen.

De avond wordt rond 21.00 uur besloten met een korte vesper o.l.v. Chris Fictoor met medewerking van Ds. Peter Buikema.

De toegang is gratis (collecte bij de uitgang).  Van harte welkom!

N.B. In vroege publicaties staat dat er een liedmiddag zou zijn. Vanwege de 4 mijl-loop in Groningen zou de Ark onbereikbaar zijn en daarom is de liedmiddag verplaatst naar de avond.

Indien u niet van plan bent te komen kunt u natuurlijk het boek ook bestellen voor € 25,-- excl. verzendkosten bij chrvBruggen@hetnet.nl. Het wordt u na verschijning toegezonden.

 

Met vriendelijke groet,

Chris van Bruggen