2e advent

09-12-2018 10:30 uur

Als het buiten donker is. Omkeren.


Omkeren In de tweede Adventsviering is oud-IKON-pastor Bram Grandia te gast in de Peper. Bram Grandia zal een overweging voor ons houden over Johannes de Doper die - voorafgaande aan Jezus - de mensen vertelde dat ze hun leven moesten veranderen. “Keer je om,” riep Johannes, “doe het van nu af aan helemaal anders”. Is dit een oproep die wij kunnen navolgen?

Zie voor meer informatie over de advent de Peperclip