3e advent

16-12-2018 10:30 uur

Als het buiten donker is. Doorstaan


Op de derde Adventszondag richten we onze aandacht op de Heilige Lucia en we stellen ons de vraag: wat is er nodig om moeilijke omstandigheden te kunnen doorstaan?

We lezen samen het verhaal van de heilige Lucia die door het leven – en haar eigen keuzes en principes – in zeer moeilijke situaties werd gebracht. En we constateren dat Lucia in haar omgang met een afwijzende en vijandige wereld werd geleid door een sterk vertrouwen in de toekomst. Uiteindelijk – zo gelooft ze en zo leeft ze – zal alles zich voltrekken zoals het is bedoeld.

De oproep ‘Heilig te zijn’ geeft natuurlijk ook een extra lading aan Kerst dit jaar. Wat is nog heilig, bijzonder en waardevol genoeg voor ons om na te streven, wat willen wij ‘vieren’ met Kerst? 

Zie voor meer informatie de Peperclip