Geen Peper > Nieuwe Kerk

20-01-2019 10:00 uur

Recht voor ogen, week van gebed voor de eenheid


Op zondag 20 januari is in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur de aftrap van de Gebedsweek met een feestelijke viering. De voorbereiding is in handen van de Doopsgezinden en Remonstranten en iedereen is uitgenodigd. Het materiaal is aangereikt vanuit Indonesiƫ, een land waar samenleven in verscheidenheid, recht en rechtvaardige verhoudingen uitdagingen zijn. In onze viering willen we de nadruk leggen op het gezamenlijke gebed. Vanuit alle kerken die in de viering participeren wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd om samen de voorbeden gestalte te geven. Ieder brengt een intentie in die recht doet aan een zorg, een nood of wens binnen of vanuit de eigen geloofsgemeenschap dichtbij of verder weg. Zo delen we over grenzen heen elkaars gebed en vieren we een eenheid die naar wij hopen komende is.
U bent allen van harte uitgenodigd
 
- - na afloop kunnen er brieven geschreven worden voor Amnesty - -