Zondagse viering

27-01-2019 10:30 uur

Een nomadisch bestaan


Met het huis op je rug. De nomade is hij die zoekt. Hij die op weg is naar zijn bestemming. Voor wie dakloos is, is dit een letterlijk gegeven. Alles wat hij bezit, draagt hij met zich mee: administratie, het beetje eten voor die dag, kleding en slaapspullen, telefoon. Hij is op weg en leeft in grote onzekerheid. Er is geen huis dat bescherming biedt. Zijn thuisgevoel moet hij ergens anders vinden dan tussen 4 muren. Toch komt het voor dat hij zijn leven met een 9 beoordeelt. Wat gebeurt er op dat dieptepunt dat het leven desondanks zo’n hoog cijfer krijgt? Wat heeft de nomade, hij die zoekt naar nieuwe weidegrond, ons te zeggen? Wat heeft de nomade ons, die leven vanuit een vaste verblijfplaats, te bieden?

We overdenken dit thema aan de hand van Genesis 12, het verhaal waarin God Abram roept om weg te trekken naar het beloofde land Kanaän.

Annemarie van der Vegt en Annemiek Werkman