Zondagse viering

24-02-2019 10:30 uur

thema: Levenskunst.Vriendschap


Binnen het thema Levenskunst willen we in deze viering kijken naar vriendschap. Er zijn zoveel vragen te stellen over dit onderwerp. Wie is een vriend? Wanneer ben ik een vriend? Kan God onze vriend zijn? En wat betekent dat dan voor onze vriendschappen? Wanneer is het moeilijk om een vriend te zijn? En wat hebben vriendschap en naastenliefde met elkaar te maken? Moeten we er wel zo expliciet over spreken, of gaat het mooie er dan af?
 
Namens de voorbereidingsgroep, Nelleke van Vliet