Zondagse viering

17-03-2019 10:30 uur

2e zondag in de Veertigdagentijd


De heilige Gertrudis, over je leven terugbrengen tot wat je echt nodig hebt.

In het jaar 644 – 1375 jaar geleden – begon Geertruida (of Gertrudis) als abdis in het pas gestichte klooster in Nijvel. Zij was toen 20 jaar en zij legde publiekelijk de gelofte van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid af. Een grote stap voor een vrouw afkomstig uit een welgestelde, adellijke familie. Geertruida heeft naam gekregen vanwege haar zorg voor armen en de bouw van kapellen, kerken, scholen en gasthuizen. Geertruida heeft wonderen verricht; daarom is zij heilig verklaard. En zij is onder meer patrones van pelgrims en reizigers. Het pelgrimshuis in de Peperstraat in Groningen heet niet toevallig het St Geertruids- of Pepergasthuis. Wat wij over haar wonderen weten is tot ons gekomen via mondelinge overlevering, legenden. Maar wat willen wij in een Peperviering met een heilige uit een ver verleden? Kunnen wij iets van Sint Gertrudis leren? Of gaat de viering over haar omdat zij op 17 maart 659 is gestorven?

De voorbereidingsgroep: Jaap Ringrose, Bert Bennink en Hans Tulp