Zondagse viering

24-03-2019 10:30 uur

3e zondag in de Veertigdagentijd


De Binding van Izaäk - een verbijsterend verhaal?

Er bestaan Bijbelverhalen waarvan je altijd het gevoel blijft houden dat ze te groot voor je zijn. Dat geldt voor de verhalen rond Goede Vrijdag en Pasen, waar we in deze 40-dagentijd naar toe leven. In het Oude/Eerste Testament geldt dat voor "het Offer - of liever, met de joodse benaming: “de Binding van Izaäk" (Genesis 22). Diepte/hoogtepunt van heel de Abraham-cyclus. De verbijsterende tekst over een vader die gevraagd wordt - door God zelf nog wel - om zijn langverwachte zoon te offeren. Wat is dat voor een verhaal? Een nachtmerrie? Een primitieve mythe over de vader-zoon-relatie? Een staaltje kadaverdiscipline? Had Abraham niet gewoon moeten weigeren? Wist Sara hiervan? Op hoeveel verschillende manieren hebben Joden, Christenen, Moslims, nietreligieuzen geprobeerd vat te krijgen op deze 'struikeltekst'? Wij zoeken mee naar een betekenis. Wat vraagt dit verhaal van ons, die in Abrahams voetsporen de weg van het geloof willen gaan?

Wout Mol, Dineke Mol en Ben Blonk (overweging)