Disclaimer

Al hoewel we onze uiterste best hebben gedaan om de informatie op deze website zo acuraat mogelijk te laten zijn, kunnen we geen garantie geven dat de inhoud en gegeven informatie altijd actueel is, compleet of waar. Daarom kunnen geen enkele rechten worden ontleend aan de inhoud van de website. Evenzeer kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie die wordt aangeboden op websites die via een link op de website van Oecumenische Vieringen Groningen worden bereikt.

Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.

Komt u onjuistheden tegen op de website, dan kunt u die melden bij de webbeheerder via bijgaand contactformulier.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.  Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Statistieken

De website van de Oecumenische Vieringen Groningen gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van haar bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen.