Over OVG

De ‘Peper’ is een pleisterplaats voor mensen die onderweg zijn op hun religieuze reis, mensen die verbondenheid zoeken met wat het gewone alledaagse en waarneembare overstijgt. Eerst begonnen als een werkplaats voor liturgische vernieuwing, heeft de Peper zich gaandeweg ontwikkeld tot een geloofsgemeenschap die er is voor en gedragen wordt door alle mensen uit deze gemeenschap. Voorbereidingsgroepen maken de zondagse vieringen en worden daarin bijgestaan door een theologisch medewerker en een musicus.

Het beeld dat deze gemeenschap karakteriseert is een open tentdoek dat wordt gesteund door vier pijlers.  De openheid verbeeldt het gemakkelijk en vrij binnenkomen. Het tentdak geeft beschutting aan de mensen die er onder samenkomen. Daarbij zijn mensen die zorg dragen voor de vier pijlers die dit tentdak dragen. Die pijlers zijn: de christelijke traditie, nieuwe woorden voor het bijbelse verhaal, muziek om het onzegbare te delen, en het opbouwen van een oecumenische gemeenschap. Het fundament dat onder dit tentdoek ligt is de bijbel. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de uitleg van het bijbelse verhaal niet altijd eenduidig is. In de Peper blijven we zoeken naar het bijbelse antwoord op de hedendaagse vragen.

De wekelijkse vieringen zijn het hart van de Peper. Vieringen rondom liederen, het bijbelse woord, stilte, muziek, rituelen en brood en wijn. De openheid van het tentdoek is daarbij ook een beeld voor de overtuiging dat geloofstaal een levende taal is en daarom niet statisch is, maar bewegelijk en veranderlijk. Een onderzoekende manier van omgaan met verschillende vormen van vernieuwing op het gebied van spiritualiteit en geloof biedt ruimte voor experimenten. Een meegroeiende  geloofstaal en beeldentaal kan ons bemoedigen en inspireren om in onze eigen tijd te leven, om de wereld in te gaan.