Gemeenschapsoverleg

Het gemeenschapsoverleg is een platform van waaruit werkgroepen en projectgroepen werken aan gemeenschapsvorming en dienst aan de wereld. Het schept voorwaarden waaronder de verdere vorming van de OVG gemeenschap wordt gestimuleerd en de dienst aan de wereld gestalte krijgt met ruimte voor inzet van ieders kwaliteiten. Het richt zich op versterking van de verbondenheid van de individuele OVG-er, jong en oud, met de gemeenschap en biedt daarbij nieuwkomers wegwijs en plaats.

 

In deze groep worden ook initiatieven genomen die de gemeenschap ondersteunt bij het zoeken naar identiteit en dagelijkse geloofspraktijk, bijvoorbeeld pastoraat en jongeren.