Stichting en bestuur OVG

Het bestuur vormt het bestuurlijk centrum van de OVG waar alle verbindingslijnen samenkomen. Het bestuur delegeert in grote mate de verantwoordelijkheden op het gebied van vieringen en gemeenschapsvorming naar de desbetreffende groepen.

Het bestuur heeft haar eigen verantwoordelijkheid op het gebied van juridische activiteiten zoals het huren van het kerkgebouw, het beheer van de financiƫn en het is werkgever voor de beroepskrachten. Het bestuur bewaakt ook de kaders van de OVG waarbinnen de vieringen plaatsvinden.

Minimaal eenmaal per jaar organiseert het bestuur een gemeenschapsavond waarin informatie wordt gegeven over het reilen en zeilen van de OVG (beleid, activiteiten, financiƫn, etc.).

Een bestuurslid vervult zijn of haar functie voor een periode van drie jaar en deze periode kan worden verlengd. Het bestuur van de OVG heeft de volgende samenstelling en portefeuilleverdeling.

Voorzitter

Ben Hanewinkel

 

Secretaris

Koos van Huis

E-mail: secretaris@ovg-web.nl
Aanspreekpunt huisvesting

Penningmeester

Cees Meinders

Algemeen lid

Rita Rouw

Voorzitter Vieringenoverleg

Algemeen lid

Frouktje Zuiderveld

Aanspreekpunt beroepskrachten

Het bankrekeningnummer van de OVG is NL03 RABO 0385 1260 85 (nieuw, per 25 september 2014!) te Winschoten (RSIN/fiscaal nummer ANBI 803290676).

Voor declaratieformulieren, ga naar de Declaratie  pagina.
Voor de jaarverslagen, ga naar de Jaarverslagen pagina.