Beeldproject

Beeldproject in de veertigdagentijd 2018                                                                   beeldproject.JPG
‘zo is het koninkrijk / midden onder ons’                                                 

Op de 6 zondagen naar Pasen toe - veertigdagentijd - staan in onze vieringen een aantal gelijkenissen van Jezus centraal. Over zuurdesem en parel, over de broers en de schat, en de gelijkenishandelingen van voetwassing en rijden op een ezel. Beeldverhalen over het koninkrijk van God dat komen gaat - en soms al even doorbreekt. Overkoepelend thema is dan ook: 'zo is het koninkrijk / midden onder ons', naar het refrein van lied I. 106 uit de OVG-bundel..

Intussen heeft een groep Pepergangers dat thema ook visueel vorm  gegeven. Na de leerhuisavond 'Leren Zien' (over de raakvlakken tussen religie en beeldende kunst)  van november vorig jaar, meldden zich verrassend veel enthousiaste mensen aan om met verf en penseel aan de slag te gaan. Een eerste groep daaruit  heeft nu dit veertigdagen-project geschilderd.

Een lokaal van het Willem Lodewijk gymnasium was omgevormd tot atelier. Met z'n achten zochten we naar speelse verbeeldingen van wat in Jezus' koninkrijksgelijkenissen aan de orde komt.               

                "Hij trok door Galilea, zijn geboortestreek

                en verkondigde het goede nieuws:

                zalig die honger lijden, zalig die wenen,

                zalig die dorsten naar gerechtigheid.

                De tijd is vol, het koninkrijk van God dichtbij,

                keer je leven om"   (Huub Oosterhuis, uit Missa Solemnis).

 

Wat bijzonder dan dat wij, 2000 jaar later, op onze eigen creatieve manier iets van dat koninkrijk zichtbaar hebben mogen maken. En dat de resultaten -  6 kleurige, halftransparante doeken  die in de ramen zullen hangen - hun eigen taal gaan meespreken in de vieringen naar Pasen toe.

Aan de beeldprojectgroep werkten mee: Henk Bodewitz, Alette Florijn, Maria Kruyt, Mineke Meijer, Dineke Mol, Wout Mol en Lida Weeda. Technische ondersteuning Aldert Hesseling, gastvrouw Mieke Thijsseling. Begeleiding: Ben Blonk.

Hieronder fragmenten van de 6 doeken.
Namens de beeldprojectgroep, Ben Blonk

1.Onkruid.18 febr..jpg  1. Onkruid, 18 februari

 

2.Schat.25 febr.jpg  2. Schat, 25 februari

 

3.Parel.4 maart.jpg  3. Parel, 4 maart

 

4.FeestvMislukking.11 maart.jpg  4. Feest van Mislukking, 11 maart

 

5.Keer ons toe.18 maart.jpg 5. Keer ons toe naar elkaar,18 mrt

 

6.Palmzondag.25 maart.jpg  6. Palmzondag, 25 maart

 

8. Dan zal ik leven.jpg  7. Dan zal ik leven, 1 april

 

9. Pasen 2018.jpg  8. Pasen