Vieringen

Elke zondagmorgen om 10:30 uur wordt er in de Pepergasthuiskerk een viering gehouden. Wekelijks nemen rond 200 mensen aan de viering deel.

De vieringen hebben een oecumenisch karakter en zijn heel gevarieerd. Er is ruimte voor eigentijds taalgebruik, zowel in de gebruikte teksten als in de liederen. Er wordt veel gezongen, met ondersteuning van een vast koor of een vrijwilligerskoor. Bekende en waardevolle  rituelen maken onderdeel uit van de liturgie, zoals het aansteken van licht, het delen van brood en wijn, stiltes, een vredesgroet. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe rituelen en experimenten, waarbij bv. spel, beelden, film en dans een plaats kunnen krijgen.

Elke viering wordt volledig voorbereid en uitgevoerd door een groep mensen uit de gemeenschap: de voorbereidingsgroep. Bij het vorm en inhoud geven aan de viering worden deze vrijwilligers ondersteund door beroepskrachten op theologisch en muzikaal gebied.

De kinderen en jongeren leveren ook hun eigen bijdragen aan de zondagse vieringen. Voor de kinderen zijn er bovendien iedere zondag, tijdens een deel van de viering, eigen kindervieringen die in een aangrenzende ruimte of in de kerk zelf wordt gehouden. De jongerengroep verzorgt enkele keren per jaar een viering voor de gemeenschap. 

Elk jaar wordt er een jaarrooster samengesteld uit de thema's die vanuit de gemeenschap worden aangedragen. In dit rooster wordt rekening gehouden met het kerkelijk jaar, en met nieuwe of terugkerende thema’s. Voor doop en het doen van belijdenis biedt dit rooster ook gelegenheid. Zo ontstaat een jaarrooster dat een mozaïek is van vorm en veelkleurigheid.

In velerlei vormen en taalgebruik wordt zo de geloofstraditie levendig gehouden voor zowel jong als oud, voor katholiek en protestant, als voor andersgelovige. Meer achtergrondinformatie kunt u lezen onder het kopje "Het verhaal van de Peper”.