Jaarrooster 2012-2013

De OVG werkt met een jaarrooster waarin gegevens zijn opgenomen van alle vieringen in één kerkelijk jaar. In dat rooster staat in ieder geval voor elke zondag het thema vermeld. De thema’s worden vanuit de gemeenschap aangedragen. Soms cirkelen die een heel jaar rond één groot thema (bv. het thema Wijsheid, of het bijbelboek Handelingen der Apostelen). Soms komen er meerdere kleinere thema’s aan de orde (bv. meerdere thema’s onder de gezamenlijke noemer ‘Ik vier, dus ik ben …’). Meestal worden er meerdere vieringen aan één thema gewijd, soms op enkele zondagen achter elkaar, soms verspreid over het jaar. Over het uiteindelijke jaarrooster wordt besloten in het Vieringenoverleg-Klein.

Op deze website vindt u alleen de thema’s van de verschillende vieringen, en de personen die trekker zijn van de bijbehorende voorbereidingsgroepen. Opgave voor het deelnemen aan één van de voorbereidingsgroepen kan bij de betreffende trekker. De trekker is de bijeenroeper en voorzitter van de voorbereidingsgroep. Deelnemers aan de betrokken groepen krijgen een uitgebreidere versie van het jaarrooster, met nog meer praktische informatie.

Vieringen in 2013

In totaal zijn er 56 Vieringen. Als de voorbereidingsgroep nog niet vol is, kunt u een e-mail sturen naar de trekker dat u belangstelling heeft. Aanvang zondagse vieringen: 10:30 uur.

> Print Rooster

Datum Kerkelijk jaar Subthema Thema viering Groep vol Trekker
02-12-2012 1e advent Jesaja 8 Vol verwachting 1 Ja Onbekend
09-12-2012 2e advent Jesaja Vol verwachting 2 Ja Onbekend
16-12-2012 3e advent jesaja Vol verwachting 3 Ja Onbekend
23-12-2012 4e advent jesaja Vol verwachting 4 Ja Onbekend
24-12-2012 Kerstnacht Kerstnacht Het verhaal gaat Ja Rita Rouw
25-12-2012 Kerstmorgen Kerstmorgen Een lied klinkt in de wereldnacht Ja Rita Rouw
06-01-2013 Driekoningen hedendaagse bijbelse spiritualiteit Wijze koningen Ja Machteld Veenker
13-01-2013 zondagen na Driekoningen beeld van de traditie Hoop Ja Onbekend
27-01-2013 zondagen na Driekoningen filosofie, spiritualiteit en geloof Anker voor de ziel Ja Anna Veeneman
03-02-2013 zondagen na Driekoningen 1 traditie en twitter Traditie en twitter: wie ben jij met je woorden? Ja Annemiek Werkman
10-02-2013 zondagen na Driekoningen beeld van de traditie Zalven en olie Ja Corry Broersma
13-02-2013 Aswoensdag Start van de vastentijd Ja Kees Sikkema
17-02-2013 1e zondag 40 dagentijd bezinning rond de verhalen van Lukas Lucas 4, 1-13 Ja Onbekend
24-02-2013 2e zondag 40 dagentijd bezinning rond de verhalen van Lucas Lucas 9,28-26 Ja Onbekend
03-03-2013 3e zondag 40 dagentijd bezinning rond de verhalen van Lukas Lucas 13,1-9: heilige woede Ja Onbekend
10-03-2013 4e zondag 40 dagentijd bezinning rond de verhalen van Lucas Lucas 16,19-31: Help God helpen Ja Onbekend
17-03-2013 5e zondag 40 dagentijd bezinning rond de verhalen van Lucas Lucas 18,1-8: Volharding, niet opgeven Ja Onbekend
24-03-2013 6e zondag 40 dagenijd palmpasen Cantate Herman Verbeek Ja Onbekend
28-03-2013 Witte Donderdag De goede week Met de moed der wanhoop Ja Ineke Molenkamp
29-03-2013 Goede Vrijdag de goede week Overgave tot het uiterste Ja Ineke Molenkamp
30-03-2013 Paasnacht De goede week Door de duisternis naar licht Ja Ineke Molenkamp
31-03-2013 Paasmorgen De goede week Het lege graf Ja Ineke Molenkamp
07-04-2013 Beloken Pasen Ik vier, dus ik leef Zijn... Identiteit vieren Ja Con Hanssen
14-04-2013 zondagen in de paastijd beeld bij... beeld bij Ja Onbekend
21-04-2013 zondagen in de paastijd Het beeld gesproken gezongen gesneden Beeld bij … Ja Onbekend
28-04-2013 zondagen in de paastijd Tijd van leven Jong & mooi, de lente Ja Annemiek Werkman
05-05-2013 zondagen in de paastijd Het eeuwigheidverlangen Geestelijke gezondheid nu Ja Paul Steverink
12-05-2013 zondagen in de paastijd Het eeuwigheidverlangen eeuwigheidsverlangen in de wereld nu Ja Paul Steverink
19-05-2013 Pinksteren Pinksteren Het doek Ja Anne Hesseling
26-05-2013 Drievuldigheidszondag hedendaagse bijbelse spiritualiteit De Nieuwe Liefde, een bezield verband Ja Onbekend
02-06-2013 zondagen door het jaar Verbinding tussen generaties Geloofsgesprek tussen generaties Ja Anoesjka vd Broek
09-06-2013 zondagen door het jaar Hedendaagse bijbelse spiritualiteit. Stil de tijd, gedachtegoed van een modern filosoof (Hermsen) Ja Rita Rouw
16-06-2013 zondagen door het jaar verbinding tussen generaties flexibiliteit als dragend levensideaal Ja Piet Bakx
23-06-2013 zondagen door het jaar verbinding tussen generaties Overstapviering Ja Annemiek Werkman
30-06-2013 zondagen door het jaar hedendaagse bijbelse spiritualiteit filosofie, spiritualiteit en geloof Ja Anna Veeneman
07-07-2013 zondagen door het jaar verbinding tussen generaties OVG, eiland of brug Ja Karin Heesen
14-07-2013 zondagen door het jaar zomerviering Wie is Jezus (voor mij)?: verdeeldheid onder het volk Ja Onbekend
21-07-2013 zondagen door het jaar zomerviering Wie is Jezus (voor mij)?: overspelige vrouw Ja Onbekend
28-07-2013 zondagen door het jaar zomerviering Wie is Jezus (voor mij)?: Jezus en zijn broers Ja Onbekend
04-08-2013 zondagen door het jaar zomerviering Wie is Jezus (voor mij)?: de goede herder Ja Onbekend
11-08-2013 zondagen door het jaar zomerviering Wie is Jezus (voor mij)?: bruiloft te Kana Ja Onbekend
18-08-2013 zondagen door het jaar zomerviering Wie is Jezus (voor mij)?: Jezus huilt Ja Onbekend
25-08-2013 zondagen door het jaar zomerviering Wie is Jezus (voor mij)?: graankorrel Ja Onbekend
01-09-2013 zondagen door het jaar hedendaagse bijbelse spiritualiteit god is niet groot 1 Ja Piet Bakx
08-09-2013 zondagen door het jaar hedendaagse bijbelse spiritualiteit god is niet groot 2 Ja Piet Bakx
15-09-2013 zondagen door het jaar beeld van de traditie het weerbarstige woord Ja Tally Post
22-09-2013 zondagen door het jaar verbinding tussen generaties OVG eiland of brug [Inlia, Open Hof] Ja Piet Bolhuis
29-09-2013 zondagen door het jaar vieren en leven als er niks te vieren valt Ja Con Hanssen
06-10-2013 zondagen door het jaar hedendaagse bijbelse spiritualiteit wijzen Ja Machteld Veenker
13-10-2013 zondagen door het jaar beeld van de traditie De Zondeval Ja Onbekend
20-10-2013 zondagen door het jaar tijd van leven ouder en wijs Ja Onbekend
27-10-2013 zondagen door het jaar ruimte voor maatschappelijke oriëntatie rentmeesterschap: het aardse hoog achten Ja Onbekend
03-11-2013 allerzielen gedachtenisviering Voltooide en tegenwoordige tijd Ja Mieke Thijsseling
10-11-2013 zondagen door het jaar beeld van de traditie De letters van uw Naam Ja Anne Hesseling
17-11-2013 zondagen door het jaar verbinding tussen tradities de gulden regel: handelen in verbinding met God Ja Witske Bodewitz
24-11-2013 laatste zondag door het jaar verbinding tussen generaties de gulden regel in de 3 wereldgodsdiensten Ja Witske Bodewitz