Jaarrooster 2013-2014

De OVG werkt met een jaarrooster waarin gegevens zijn opgenomen van alle vieringen in één kerkelijk jaar (december t/m november). In dat rooster staat in ieder geval voor elke zondag het thema vermeld. De thema’s worden vanuit de gemeenschap aangedragen. Soms cirkelen die een heel jaar rond één groot thema (bv. het thema Wijsheid, of het bijbelboek Handelingen der Apostelen). Soms komen er meerdere kleinere thema’s aan de orde (bv. meerdere thema’s onder de gezamenlijke noemer ‘Ik vier, dus ik ben …’). Meestal worden er meerdere vieringen aan één thema gewijd, soms op enkele zondagen achter elkaar, soms verspreid over het jaar. Over het uiteindelijke jaarrooster wordt besloten in het Vieringenoverleg-Klein.

Op deze website vindt u alleen de thema’s van de verschillende vieringen, en de personen die trekker zijn van de bijbehorende voorbereidingsgroepen. Opgave voor het deelnemen aan één van de voorbereidingsgroepen kan bij de betreffende trekker. De trekker is de bijeenroeper en voorzitter van de voorbereidingsgroep. Deelnemers aan de betrokken groepen krijgen een uitgebreidere versie van het jaarrooster, met nog meer praktische informatie.

Vieringen in 2013-2014

In totaal zijn er 58 Vieringen. Aanvang zondagse vieringen: 10:30 uur. Als de voorbereidingsgroep nog niet vol is, kunt u een e-mail sturen naar de trekker dat u belangstelling heeft. Er worden ook nog een aantal trekkers gezocht. Belangstelling? Stuur een e-mail naar de secretaris van het Vieringenoverleg.

Het rooster van het voorgaande jaar vindt u hier.

> Print Rooster

Datum Kerkelijk jaar Subthema Thema viering Groep vol Trekker
01-12-2013 Advent Ons lied klinkt in de nacht Een glimp van hoop waar duister is Ja Onbekend
08-12-2013 Advent Ons lied klinkt in de nacht Rorate coeli Ja Onbekend
15-12-2013 Advent Ons lied klinkt in de nacht Magnificat Ja Onbekend
22-12-2013 Advent Ons lied klinkt in de nacht O-antifoon Ja Onbekend
24-12-2013 Kerstnacht Ons lied klinkt.... ...in de stilte van de geboortenacht Ja Linda Waanders
25-12-2013 Kerstmorgen Ons lied klinkt... ...in het licht van de morgen Ja Rita Rouw
29-12-2013 Oudjaar Ons lied klinkt... Poezie op de overgang van oud naar nieuw: niet de tijd gaat voorbij Ja Onbekend
05-01-2014 Driekoningen Droom je toekomst Droom van Jacob Ja Onbekend
12-01-2014 Zondagen na Driekoningen Droom je toekomst Maak toekomst van je droom Ja Mariëtte Bork
19-01-2014 Zondag oecumene ER IS GEEN VIERING IN DE PEPER Nee
26-01-2014 Zondagen na Driekoningen De spirituele leefregel Dat je elkaar liefhebt Ja Anne Hesseling
02-02-2014 Maria Lichtmis Droom je toekomst Het licht...draag het verder Ja Margreet Graaff
09-02-2014 Zondagen na Driekoningen Bijzondere vieringen: jongerenviering Vertrouwen, vriendschap, verbond: mag ik dan bij jou? Ja Mariëtte Bork
16-02-2014 Zondagen na Driekoningen De spirituele leefregel Delf mijn gezicht op, maak mij mooi Ja Onbekend
23-02-2014 Zondagen na Driekoningen Crisis en vertrouwen, geloofspraktijk Doen wat goed is in de ogen van de Eeuwige Ja Ale Bakker
02-03-2014 Zondagen na Driekoningen Crisis en vertrouwen, geloofspraktijk Vertrouwen Ja Wout Mol
05-03-2014 Veertigdagentijd Bijzondere vieringen: aswoensdag Aswoensdag Ja Kees Sikkema
09-03-2014 Veertigdagentijd Ik ben... Ik ben het brood des levens Ja Onbekend
16-03-2014 Veertigdagentijd Ik ben.... Ik ben het licht der wereld Ja Onbekend
23-03-2014 Veertigdagentijd Ik ben... Ik ben de deur Ja Onbekend
30-03-2014 Veertigdagentijd Ik ben... Ik ben de weg, de waarheid en het leven Ja Onbekend
06-04-2014 Veertigdagentijd Ik ben... Ik ben de wijnstok. Ja Onbekend
13-04-2014 Goede Week Bijzondere vieringen: familia dei Palmpasen: verhalen onderweg tussen leven en dood Ja Linda Waanders
17-04-2014 Goede Week Ik sta ernaast! Witte Donderdag: ik sta ernaast! Omstander of betrokkene Ja Anne Hesseling
18-04-2014 Goede Week Ik sta ernaast! Goede Vrijdag: ik sta ernaast en val stil! Ja
19-04-2014 Paastijd Ik sta ernaast! Paasnacht: ik sta aan de zijde van de Ander/ander. Ja Rita Rouw
20-04-2014 Paastijd Ik sta ernaast! Paasmorgen: ik sta ernaast! Ja Wim Opgelder
27-04-2014 Paastijd De spirituele leefregel Gedenk de dag des Heren Ja Tally Post
04-05-2014 Paastijd Crisis & vertrouwen, geloofspraktijk Pasen, en dan...? Voorbij de dood Ja Ineke Molenkamp
11-05-2014 Paastijd Crisis & vertrouwen, geloofspraktijk Pasen, en dan....? Waar heb je het over? Ja Ineke Molenkamp
18-05-2014 Paastijd Crisis & vertrouwen, geloofspraktijk Wat zie je als je wegkijkt? Ja Con Hanssen
25-05-2014 Paastijd Bijzondere vieringen: caeciliaviering Caeciliaviering: psalmen Ja Anne Hesseling
01-06-2014 Paastijd De spirituele leefregel Go(e)d en kwaad Ja Piet Bolhuis
08-06-2014 Pinksteren De gaven van de Geest Pinksteren...de Geest Ja Onbekend
15-06-2014 Zondag van de Drieëenheid De gaven van de Geest De Geest van de Eeuwige Ja Witske Bodewitz
22-06-2014 Zondagen door het jaar Bijzondere vieringen: overstapviering Overstap: In vertrouwen je weg gaan Ja Witske Bodewitz
29-06-2014 Zondagen door het jaar De spirituele leefregel De verloren zoon....zachtmoedigheid Ja Dick Brands
06-07-2014 Zondagen door het jaar De zeven scheppingsdagen Zomerviering: De schepping – bij de tijd verwijlen Ja Onbekend
13-07-2014 Zondagen door het jaar De zeven scheppingsdagen Zomerviering: de schepping - leven met perspectief Ja Onbekend
20-07-2014 Zondagen door het jaar De zeven scheppingsdagen Zomerviering: de schepping - de derde dag Ja Onbekend
27-07-2014 Zondagen door het jaar De zeven scheppingsdagen Zomerviering: de schepping - licht aan het hemelgewelf Ja Onbekend
03-08-2014 Zondagen door het jaar De zeven scheppingsdagen Zomerviering: de schepping - de vogels van de hemel Ja Onbekend
10-08-2014 Zondagen door het jaar De zeven scheppingsdagen Zomerviering: de schepping - God zei: laten we mensen maken Ja Onbekend
17-08-2014 Zondagen door het jaar De zeven scheppingsdagen Zomerviering: de schepping - de zevende dag Ja Onbekend
24-08-2014 Zondagen door het jaar De spirituele leefregel Beeldspraak Ja Rita Rouw
31-08-2014 Zondagen door het jaar Crisis & vertrouwen, geloofspraktijk Gerechtigheid: spreken tegen onrecht Ja Piet Bolhuis
07-09-2014 Zondagen door het jaar Crisis & vertrouwen, geloofspraktijk Gerechtigheid: de vreemdeling die in uw steden woont Ja Piet Bolhuis
14-09-2014 Zondagen door het jaar Crisis & vertrouwen, geloofspraktijk Gerechtigheid: onrecht versus hoop Ja Piet Bolhuis
21-09-2014 Zondagen door het jaar Crisis & vertrouwen, geloofspraktijk Gerechtigheid: een teken van hoop Ja Piet Bolhuis
28-09-2014 Zondagen door het jaar Crisis & vertrouwen, geloofspraktijk Vrijheid, blijheid Ja Con Hanssen
05-10-2014 Zondagen door het jaar De spirituele leefregel Zalig zijn de armen van geest Ja Onbekend
12-10-2014 Zondagen door het jaar Bijzondere vieringen GSP-OVG in de Martinikerk. Er is dan geen viering in de Pepergasthuiskerk! Ja Dineke Mol
19-10-2014 Zondagen door het jaar Crisis & vertrouwen, ieders mens-zijn moet gered worden Zet een goede bril op! Ja Paul Steverink
26-10-2014 Zondagen door het jaar De spirituele leefregel Gij zult niet doden: het menselijk gelaat Ja Onbekend
02-11-2014 Allerzielen Bijzondere vieringen Gedachtenisviering Nee Kees Sikkema
09-11-2014 Zondagen door het jaar Crisis & vertrouwen, ieders mens-zijn moet gered worden Zorgen voor goede omleidingen Ja Paul Steverink
16-11-2014 Zondagen door het jaar De spirituele leefregel Het beeldverbod Ja Onbekend
23-11-2014 Laatste zondag door het jaar Crisis & vertrouwen, geloofspraktijk Einden der aarde Nee Onbekend