Jaarrooster 2014-2015

De OVG werkt met een jaarrooster waarin gegevens zijn opgenomen van alle vieringen in één kerkelijk jaar (december t/m november). In dat rooster staat in ieder geval voor elke zondag het thema vermeld. De thema’s worden vanuit de gemeenschap aangedragen. Soms cirkelen die een heel jaar rond één groot thema (bv. het thema Wijsheid, of het bijbelboek Handelingen der Apostelen). Soms komen er meerdere kleinere thema’s aan de orde (bv. meerdere thema’s onder de gezamenlijke noemer ‘Ik vier, dus ik ben …’). Meestal worden er meerdere vieringen aan één thema gewijd, soms op enkele zondagen achter elkaar, soms verspreid over het jaar. Over het uiteindelijke jaarrooster wordt besloten in het Vieringenoverleg-Klein.

Op deze website vindt u alleen de thema’s van de verschillende vieringen, en de personen die trekker zijn van de bijbehorende voorbereidingsgroepen. Opgave voor het deelnemen aan één van de voorbereidingsgroepen kan bij de betreffende trekker. De trekker is de bijeenroeper en voorzitter van de voorbereidingsgroep. Deelnemers aan de betrokken groepen krijgen een uitgebreidere versie van het jaarrooster, met nog meer praktische informatie.

Vieringen in 2014-2015

In totaal zijn er 59 Vieringen. Aanvang zondagse vieringen: 10:30 uur. Als de voorbereidingsgroep nog niet vol is, kunt u een e-mail sturen naar de trekker dat u belangstelling heeft. Er worden ook nog een aantal trekkers gezocht. Belangstelling? Stuur een e-mail naar de secretaris van het Vieringenoverleg.

Het rooster van het voorgaande jaar vindt u hier.

> Print Rooster

Datum Kerkelijk jaar Subthema Thema viering Groep vol Trekker
30-11-2014 Advent Kind. Vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen Ja Annemieke ter Brugge
07-12-2014 Advent 2. Kind. Vertrouwen in de toekomst. Onbevangen Ja Annemieke ter Brugge
14-12-2014 Advent 2. Kind. Vertrouwen in de toekomst. Verwachting Ja Annemieke ter Brugge
21-12-2014 Advent 2. Kind. Vertrouwen in de toekomst. Gezien worden en zien Ja Rita Rouw
24-12-2014 Kerstnacht 3. Kerstmis Verhalen van ver. Vrede, liefde, licht en vertrouwen. Ja Martha Akkerman
25-12-2014 Kerstmorgen 3. Kerstmis. Het verhaal Ja Rita Rouw
28-12-2014 Oudjaar 3. Kerstmis-Oudjaar Zingend het jaar uit Ja Anne Hesseling
04-01-2015 Driekoningen 3. Kerstmis-Driekoningen Het hart en de ogen Ja Onbekend
11-01-2015 Zondagen na Driekoningen 1. Vergeten woorden Gastvrijheid Ja Anne Hesseling
18-01-2015 Zondag Oecumene GEEN VIERING IN DE PEPER Nee
25-01-2015 Zondagen na Driekoningen 8. Contemplatief vieren Kloosterliederen Ja Ale Bakker
01-02-2015 Zondagen na Driekoningen 15. Einde der tijden Geen tijd meer Ja Karin Heesen
08-02-2015 Zondagen na Driekoningen 1. Vergeten woorden Heiligen Ja Rita Rouw
15-02-2015 Carnaval 9. Aspecten van het Goddelijke. Vrouwe Wijsheid in 1Henoch Ja Machteld Veenker
18-02-2015 Veertigdagentijd-Aswoensdag 5. Veertigdagentijd Aswoensdag Ja Ale Bakker
22-02-2015 Veertigdagentijd 4. Jezus, geconfronteerd met de lijdende mens. De lamme die door het dak wordt getakeld Ja Onbekend
01-03-2015 Veertigdagentijd 4. Jezus, geconfronteerd met de lijdende mens. De verlamde in Bethesda Ja Janita Rutgers
08-03-2015 Veertigdagentijd 4. Jezus, geconfronteerd met de lijdende mens. De moeder van de gestorven man in Nain Ja Onbekend
15-03-2015 Veertigdagentijd 4. Jezus, geconfronteerd met de lijdende mens. Het dochtertje van Jairus Ja Annemieke ter Brugge
22-03-2015 Veertigdagentijd 4. Jezus, geconfronteerd met de lijdende mens. Lazarus of de vrouw die bloed vloeide Ja Rita Rouw
29-03-2015 Goede Week-Palmpasen 5. Goede Week-Palmpasen Koning op een ezel Ja Annemieke ter Brugge
02-04-2015 Goede Week-Witte Donderdag 5. Goede Week-Witte Donderdag Judas Ja Annemieke ter Brugge
03-04-2015 Goede Week-Goede Vrijdag 5. Goede Week-Goede Vrijdag Maria Ja Annemieke ter Brugge
04-04-2015 Goede Week-Paasnacht Goede Week-Paaswake Kain Ja Annemieke ter Brugge
05-04-2015 Goede Week-Paasmorgen 5. Goede Week-Paasmorgen Jezus Ja Annemieke ter Brugge
12-04-2015 Paastijd-Beloken Pasen 16. Bijzondere zondagen (on)zichtbaar: hoe wil je zichtbaar zijn in de wereld? Hoe wil je dat de wereld jou ziet? Ja Annemiek Werkman
19-04-2015 Paastijd 1. Vergeten woorden Moed Ja Corry Broersma
26-04-2015 Paastijd 12. Dal van diepe duisternis. Dal van diepe duisternis 1 Nee Wil van den Broek
03-05-2015 Paastijd 12. Dal van diepe duisternis Dal van diepe duisternis 2 Nee Onbekend
10-05-2015 Paastijd 8. Contemplatief vieren Hildegard van Bingen Nee Else Marijke Schot
17-05-2015 Paastijd 14. Homo technicus Ethiek en techniek Nee Con Hanssen
24-05-2015 Pinksteren 16. Bijzondere zondagen Pinksteren Ja Annemieke ter Brugge
31-05-2015 Zondag Trinitatis 16. Bijzondere zondagen Trinitatis Nee Annemieke ter Brugge
07-06-2015 Zondagen door het jaar 13. Homo Psychoticus Homo Psychoticus Ja Annemieke ter Brugge
14-06-2015 Zondagen door het jaar 16. Bijzondere zondagen Overstapviering Nee Witske Bodewitz
21-06-2015 Zondagen door het jaar 10. Waar woont God? Tempel in Jeruzalem Nee Anoesjka vd Broek
28-06-2015 Zondagen door het jaar 1. Vergeten woorden. Toewijding, vergeving, solidariteit Ja Onbekend
05-07-2015 Zondagen door het jaar 17.Zomervieringen Ik weet een tuin…een levensboom in de stad van mijn dromen Ja Wil van den Broek
12-07-2015 Zondagen door het jaar 17. Zomervieringen Zomerviering 2 Nee Wil van den Broek
19-07-2015 Zondagen door het jaar 17. Zomervieringen Zomerviering 3 Nee Wil van den Broek
26-07-2015 Zondagen door het jaar 17. Zomervieringen Zomerviering 4 Nee Wil van den Broek
02-08-2015 Zondagen door het jaar 17. Zomervieringen Zomerviering 5 Nee Wil van den Broek
09-08-2015 Zondagen door het jaar 17. Zomervieringen Zomerviering 6 Nee Wil van den Broek
16-08-2015 Zondagen door het jaar 17. Zomervieringen Zomerviering 7 Nee Wil van den Broek
23-08-2015 Zondagen door het jaar 1. Vergeten woorden Trouw Ja Wout Mol
30-08-2015 Zondagen door het jaar 8. Contemplatief vieren Taizéviering Nee Ale Bakker
06-09-2015 Zondagen door het jaar 15. Einde der tijden Dag van toorn Ja Anne Hesseling
13-09-2015 Zondagen door het jaar 14. Homo technicus Fotografeer je geloof Ja Con Hanssen
20-09-2015 Zondagen door het jaar 8. Contemplatief vieren Meister Eckhart Nee Rita Rouw
27-09-2015 Zondagen door het jaar 11. Horen - toetsen - doen Horen - toetsen - doen Ja Witske Bodewitz
04-10-2015 Zondagen door het jaar 11. Horen - toetsen - doen Horen - doen - toetsen Ja Witske Bodewitz
11-10-2015 Zondagen door het jaar 1. Vergeten woorden Genade Ja Onbekend
18-10-2015 Zondagen door het jaar 10. Waar woont God? Huis om stil te zijn. Ja Ineke Molenkamp
25-10-2015 Zondagen door het jaar 10. Waar woont God? De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Ja Ineke Molenkamp
01-11-2015 Zondagen door het jaar 6. Allerheiligen-Allerzielen Gedachtenisviering Nee Onbekend
08-11-2015 Zondagen door het jaar 15. Einde der tijden Geen tijd meer?! Nee Onbekend
15-11-2015 Zondagen door het jaar 1. Vergeten woorden Deemoed en zwijgzaamheid Ja Onbekend
22-11-2015 Laatste zondag door het jaar 14. Homo technicus Hoe zal het zijn? Nee Hans Tulp
29-11-2015 Advent Als alles donker is... Op zoek naar licht (Engelen) Gabriël. Boodschapper Ja Annemieke ter Brugge