Jaarrooster vieringen

 

Plannen en voorbereiden van vieringen

We gebruiken het kerkelijk jaarrooster. Dat loopt van Advent naar Advent van het volgend jaar. Mensen uit onze gemeenschap dragen thema’s voor vieringen aan. Soms zijn het actuele thema’s: “de krant naast de bijbel”. Anderen kiezen een bijbelboek als thema voor vieringen. We houden rekening met feest- en herdenkingsdagen. En we bieden in het jaarrooster mogelijkheden voor doop en belijdenis.

 

Het Jaarrooster

Het jaarrooster voor Pepervieringen kent 3 soorten vieringen. Elk met een eigen aanpak.

·         A-vieringen (blauw): vieringen voor de vaste perioden van het kerkelijk jaar. Advent en Kerst, 40-dagentijd en Pasen, Pinksteren en Allerzielen. Deze vieringen hebben eigen rituelen en passende teksten. Ook de zomervieringen zijn A-vieringen.

·         B-vieringen (geel): vieringen waarvoor wij een gastspreker uitnodigen. Vaak geeft hij of zij nieuwe inzichten en inspiratie. In samenwerking met mensen uit onze gemeenschap maakt de gastspreker een viering.

·         C-vieringen (wit): vieringen met voorbereidingsgroepen. De Peper is een lekenkerk. Mensen uit onze gemeenschap werken mee aan voorbereiding en uitvoering van vieringen. Een groep is vrij om passende teksten en liederen te kiezen. Of expressievormen als poëzie, dans of film. Annemieke ter Brugge ondersteunt voorbereidingsgroepen op theologisch gebied. Wim Opgelder adviseert bij het kiezen van liederen en muziek.

 

Voorbereidingsgroepen vormen het hart van de Peper. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Wil je meedoen? Geef je dan op. Stuur een email naar de trekker van de viering. Je kunt de naam van de trekker vinden in onderstaand Rooster, of op het jaaroverzicht in de werkruimte onder Peper Intern > VieringenOverleg.

 

Vieringen in 2018-2019

Het rooster van het voorgaande jaar vindt u hier.

Datum Kerkelijk jaar Thema viering Overweger Trekker Koor
02-12-2018 1e Advent Als het buiten donker is. Verstillen. Annemieke ter Brugge Annemieke ter Brugge Vrijwilligerskoor
09-12-2018 2e Advent Als het buiten donker is. Omkeren. Bram Grandia Liesbeth Fransen Koor
16-12-2018 3e Advent Als het buiten donker is. Doorstaan. Annemieke ter Brugge Ineke Molenkamp Vrijwilligerskoor
23-12-2018 4e Advent Als het buiten donker is. Mens worden Paulus de Groot Mieke Thijsseling Vrijwilligerskoor
24-12-2018 Kerstavond Heilige nacht Annemieke ter Brugge Annemieke ter Brugge Koor
25-12-2018 Kerstmorgen De poort is open Annemieke ter Brugge Ineke Molenkamp Koor
30-12-2018 Oudjaar: Geef ons heden onze toekomst (terug)... Overweger onbekend Henk Bodewitz Vrijwilligerskoor
06-01-2019 Driekoningen Licht in de wereld. Mee op weg! Doop- en belijdenisviering Ben Blonk Anne Hesseling Vrijwilligerskoor
13-01-2019 Heilig Leven. Je laten raken door onrecht. Riet Bons-Storm pieta.ettema Koor
20-01-2019 Oecumenische zondag. Viering Nieuwe Kerk Groningen Overweger onbekend
27-01-2019 Heilige Plaatsen. Je huis op je rug. Een nomadisch bestaan. Leven als Pelgrim? Annemarie van der Vegt Annemiek Werkman Koor
03-02-2019 Maria Lichtmis Onder de Poort door: Licht Annemieke ter Brugge Annemieke ter Brugge Vrijwilligerskoor
10-02-2019 De ontmoeting als heilige grond. Mirjam Wolthuis Rita Rouw Koor
17-02-2019 Stilte- viering Ale Bakker Ale Bakker Vrijwilligerskoor
24-02-2019 Levenskunst.Vriendschap nnb Vrijwilligerskoor
03-03-2019 Heilige Plaatsen, Mamre: de Levende komt naar je toe. Gerard Swüste Ineke Molenkamp Koor
06-03-2019 Aswoensdag Aswoensdag Overweger onbekend Ale Bakker
10-03-2019 1e zondag vd 40-dagentijd Afzien: Train mee. Overweger onbekend Witske Bodewitz Vrijwilligerskoor
17-03-2019 2e zondag vd 40-dagentijd Heilige Gertrudis: over je leven terugbrengen tot wat je echt nodig hebt. Overweger onbekend Hans Tulp Koor
24-03-2019 3e zondag vd 40-dagentijd De Binding van Izaak- een verbijsterend verhaal? Ben Blonk Dineke Mol Vrijwilligerskoor