Overwegingen

Overzicht van overwegingen en gebruikte teksten, voor zover ze beschikbaar zijn gesteld.

Datum Kerkelijk jaar Thema viering Overweger Overweging
10-02-2019 De ontmoeting als heilige grond. Mirjam Wolthuis Overweging
27-01-2019 Heilige Plaatsen. Je huis op je rug. Een nomadisch bestaan. Leven als Pelgrim? Annemarie van der Vegt Overweging
13-01-2019 Heilig Leven. Je laten raken door onrecht. Riet Bons-Storm Overweging
06-01-2019 Driekoningen Licht in de wereld. Mee op weg! Doop- en belijdenisviering Ben Blonk Overweging
30-12-2018 Oudjaar: Geef ons heden onze toekomst (terug)... Overweging
09-12-2018 2e Advent Als het buiten donker is. Omkeren. Bram Grandia Overweging
04-11-2018 Allerheiligen Gedachtenisviering Marika Meijer Overweging
14-10-2018 Woorden en Daden Geeske Hovingh Overweging
23-09-2018 Tussen Hemel en Aarde. De ziel. Tom Postmes Overweging
15-07-2018 Pelgrimage Sytze Ypma Overweging
01-07-2018 Filosofen op de kansel Ben Blonk Overweging
17-06-2018 Brief van Judas. Die andere. Arie Troost Overweging
03-06-2018 “Van wie zijn we?” Overweging
20-05-2018 Pinksteren Ceciliaviering: Klanken van Hoop Wil vd Broek Overweging
13-05-2018 De vrije wil Henk Bodewitz Overweging
29-04-2018 In de voetsporen van de woestijnvaders/moeders Overweging
15-04-2018 Tussen Hemel en Aarde-geloven in de publieke ruimte René Paas Overweging
08-04-2018 Beloken Pasen Doopviering Annemieke ter Brugge Overweging
01-04-2018 40-dagentijd Verrassing Annemieke ter Brugge Overweging
25-03-2018 40-dagentijd Wanneer is je leven een succes? Jannet van der Spek Overweging
11-03-2018 40-dagentijd Feest van mislukking Ben Blonk Overweging
04-03-2018 40-dagentijd De gelijkenis van de Parel Lida Weeda, Alette Florijn Overweging
18-02-2018 40-dagentijd Het zuurdesem Annemarie van der Vegt Overweging
11-02-2018 Hoe is uw naam? Een verhaal van God. Ben Blonk Overweging
04-02-2018 Anders dan de rest Marika Meijer Overweging
28-01-2018 Start van de vieringen"serie "Beelden van God". Huub Oosterhuis Overweging
31-12-2017 Oudjaar Heimwee naar de toekomst Henk van der Spoel Overweging
19-11-2017 Vieren van verbinding. Jannet van der Spek Overweging
05-11-2017 Allerheiligen Verlies Jan Oegema Overweging
29-10-2017 Strijd tegen racisme (Martin Luther King) Antoin Deul Overweging
22-10-2017 Christian Wiman; mijn heldere afgrond Henk Bodewitz Overweging
15-10-2017 Verscheidenheid Michael Steehouder Overweging
08-10-2017 Weer/spreek de waarheid (niet) Sytze Ypma Overweging
16-07-2017 Jeremia 29 Geeske Hovingh Overweging
04-06-2017 Pinksteren Bezieling Jacobine Gelderloos Overweging
07-05-2017 Thomasevangelie Overweging
23-04-2017 thema: Weer/spreek de waarheid (niet), profeteren voor God Mirjam Wolthuis Overweging
02-04-2017 5e zondag 40-dagentijd Paulus als gids van Luther Hans Roldanus Overweging
26-03-2017 4e zondag 40-dagentijd Marilynne Robinson, gids in moeilijke tijden... Overweging
12-02-2017 Vrijheid van een Christen Teus van Laar Overweging
29-01-2017 zondagen na driekoningen Profetisch spreken Annematie van der Vegt Overweging
22-01-2017 zondagen na driekoningen Weet hebben van... (Augustinus) Ben van der Maas Overweging
18-12-2016 4e advent 4 Leven in het licht Jacobine Gelderloos Overweging
11-12-2016 3e advent 3 Leren hoe het licht te volgen Henk van der Spoel Overweging
04-12-2016 2e advent 2 Dromen van verbondenheid Anoesjka van den Broek Overweging
27-11-2016 1e advent 1 Verlangen naar licht Wil van den Broek Overweging
13-11-2016 Zondagen door het jaar Jezus, de Piketty van zijn tijd (Lk. 19:11-27) Bram Grandia Overweging
06-11-2016 Zondagen door het jaar Maria Magdalena Overweging
30-10-2016 Zondagen door het jaar, Allerheiligen Gedachtenisviering Overweging
16-10-2016 Zondagen door het jaar De schriften vervuld? Marika Meijer Overweging
02-10-2016 Zondagen door het jaar Tijd en eeuwigheid, 25 jaar Peper Overweging
25-09-2016 Zondagen door het jaar Eeuwigheid Overweging
11-09-2016 Zondagen door het jaar --- Annemieke ter Brugge Overweging
04-09-2016 Zondagen door het jaar De slang in Openbaringen en Genesis Geeske Hovingh Overweging
26-06-2016 Zondagen door het jaar de filosoof spreekt Overweging
29-05-2016 Zondagen door het jaar Noach/Gilgamesj Mirjam olthuis Overweging
15-05-2016 Pinksteren Pinksteren Annemieke ter Brugge Overweging
01-05-2016 Zondagen na Pasen Doorbraak in persoonlijke barrières. Overweging
24-04-2016 Zondagen na Pasen Doorbraak in de grote wereld. Overweging
17-04-2016 Zondagen na Pasen Psalmen in Handelingen: waarover zingt David? Chris Fictoor Overweging
10-04-2016 Zondagen na Pasen Ruth dient Esra van repliek Karin van den Broecke Overweging
27-03-2016 Pasen Pasen, herrijzen uit vuur Marijke de Bruijne Overweging
31-01-2016 Zondagen na Driekoningen Vieren met de islamoloog Jaap Kraan Overweging
24-01-2016 Zondagen na Driekoningen Melchisedek (Genesis en Hebreeën) Just van Es Overweging
20-12-2015 Advent Uriël. Verhalen van veraf en van dichtbij Overweging
08-11-2015 Zondagen door het jaar Geen tijd meer?! Overweging
01-11-2015 Zondagen door het jaar Gedachtenisviering Overweging
07-06-2015 Zondagen door het jaar Homo Psychoticus Hanneke Muthert Overweging
31-05-2015 Zondag Trinitatis Trinitatis Overweging
12-04-2015 Paastijd-Beloken Pasen (on)zichtbaar: hoe wil je zichtbaar zijn in de wereld? Hoe wil je dat de wereld jou ziet? Overweging
27-04-2014 Paastijd Gedenk de dag des Heren Geeske Hovingh Overweging
23-03-2014 Veertigdagentijd Ik ben de deur Bart Oost Overweging
09-02-2014 Zondagen na Driekoningen Vertrouwen, vriendschap, verbond: mag ik dan bij jou? Anne Lijzen Overweging
26-01-2014 Zondagen na Driekoningen Dat je elkaar liefhebt Henk Jongerius Overweging
25-12-2013 Kerstmorgen ...in het licht van de morgen Marika Meijer Overweging
24-11-2013 laatste zondag door het jaar de gulden regel in de 3 wereldgodsdiensten ... Overweging
17-11-2013 zondagen door het jaar de gulden regel: handelen in verbinding met God Overweging
13-10-2013 zondagen door het jaar De Zondeval Just van Es Overweging
29-09-2013 zondagen door het jaar als er niks te vieren valt Minke Harryvan-van Loon Overweging