Overwegingen 3

Overzicht van overwegingen en gebruikte teksten, voor zover ze beschikbaar zijn gesteld.

Datum Kerkelijk jaar Thema viering Overweger Overweging Teksten
19-11-2017 Vieren van verbinding. Jannet van der Spek Overweging Geen teksten
05-11-2017 Allerheiligen Verlies Jan Oegema Overweging Geen teksten
29-10-2017 Strijd tegen racisme (Martin Luther King) Antoin Deul Overweging Geen teksten
22-10-2017 Christian Wiman; mijn heldere afgrond Henk Bodewitz Overweging Geen teksten
15-10-2017 Verscheidenheid Michael Steehouder Overweging Geen teksten
08-10-2017 Weer/spreek de waarheid (niet) Sytze Ypma Overweging Geen teksten
16-07-2017 Jeremia 29 Geeske Hovingh Overweging Geen teksten
04-06-2017 Pinksteren Bezieling Jacobine Gelderloos Overweging Geen teksten
07-05-2017 Thomasevangelie Overweging Geen teksten
23-04-2017 thema: Weer/spreek de waarheid (niet), profeteren voor God Mirjam Wolthuis Overweging Geen teksten
02-04-2017 5e zondag 40-dagentijd Paulus als gids van Luther Hans Roldanus Overweging Geen teksten
26-03-2017 4e zondag 40-dagentijd Marilynne Robinson, gids in moeilijke tijden... Overweging Geen teksten
12-02-2017 Vrijheid van een Christen Teus van Laar Overweging Geen teksten
29-01-2017 zondagen na driekoningen Profetisch spreken Annematie van der Vegt Overweging Geen teksten
22-01-2017 zondagen na driekoningen Weet hebben van... (Augustinus) Ben van der Maas Overweging Geen teksten
18-12-2016 4e advent 4 Leven in het licht Jacobine Gelderloos Overweging Geen teksten
11-12-2016 3e advent 3 Leren hoe het licht te volgen Henk van der Spoel Overweging Geen teksten
04-12-2016 2e advent 2 Dromen van verbondenheid Anoesjka van den Broek Overweging Geen teksten
27-11-2016 1e advent 1 Verlangen naar licht Wil van den Broek Overweging Geen teksten
13-11-2016 Zondagen door het jaar Jezus, de Piketty van zijn tijd (Lk. 19:11-27) Bram Grandia Overweging Geen teksten
06-11-2016 Zondagen door het jaar Maria Magdalena Overweging Geen teksten
30-10-2016 Zondagen door het jaar, Allerheiligen Gedachtenisviering Overweging Geen teksten
16-10-2016 Zondagen door het jaar De schriften vervuld? Marika Meijer Overweging Teksten
02-10-2016 Zondagen door het jaar Tijd en eeuwigheid, 25 jaar Peper Overweging Geen teksten
25-09-2016 Zondagen door het jaar Eeuwigheid Overweging Geen teksten
11-09-2016 Zondagen door het jaar --- Annemieke ter Brugge Overweging Geen teksten
04-09-2016 Zondagen door het jaar De slang in Openbaringen en Genesis Geeske Hovingh Overweging Geen teksten
26-06-2016 Zondagen door het jaar de filosoof spreekt Overweging Geen teksten
29-05-2016 Zondagen door het jaar Noach/Gilgamesj Mirjam olthuis Overweging Geen teksten
15-05-2016 Pinksteren Pinksteren Annemieke ter Brugge Overweging Geen teksten
01-05-2016 Zondagen na Pasen Doorbraak in persoonlijke barrières. Overweging Geen teksten
24-04-2016 Zondagen na Pasen Doorbraak in de grote wereld. Overweging Geen teksten
17-04-2016 Zondagen na Pasen Psalmen in Handelingen: waarover zingt David? Chris Fictoor Overweging Geen teksten
10-04-2016 Zondagen na Pasen Ruth dient Esra van repliek Karin van den Broecke Overweging Geen teksten
27-03-2016 Pasen Pasen, herrijzen uit vuur Marijke de Bruijne Overweging Geen teksten
31-01-2016 Zondagen na Driekoningen Vieren met de islamoloog Jaap Kraan Overweging Geen teksten
24-01-2016 Zondagen na Driekoningen Melchisedek (Genesis en Hebreeën) Just van Es Overweging Geen teksten
20-12-2015 Advent Uriël. Verhalen van veraf en van dichtbij Overweging Geen teksten
08-11-2015 Zondagen door het jaar Geen tijd meer?! Overweging Teksten
01-11-2015 Zondagen door het jaar Gedachtenisviering Overweging Geen teksten
07-06-2015 Zondagen door het jaar Homo Psychoticus Hanneke Muthert Overweging Geen teksten
31-05-2015 Zondag Trinitatis Trinitatis Overweging Geen teksten
12-04-2015 Paastijd-Beloken Pasen (on)zichtbaar: hoe wil je zichtbaar zijn in de wereld? Hoe wil je dat de wereld jou ziet? Overweging Teksten
27-04-2014 Paastijd Gedenk de dag des Heren Geeske Hovingh Overweging Teksten
23-03-2014 Veertigdagentijd Ik ben de deur Bart Oost Overweging Teksten
09-02-2014 Zondagen na Driekoningen Vertrouwen, vriendschap, verbond: mag ik dan bij jou? Anne Lijzen Overweging Teksten
26-01-2014 Zondagen na Driekoningen Dat je elkaar liefhebt Henk Jongerius Overweging Geen teksten
25-12-2013 Kerstmorgen ...in het licht van de morgen Marika Meijer Overweging Geen teksten
24-11-2013 laatste zondag door het jaar de gulden regel in de 3 wereldgodsdiensten ... Overweging Geen teksten
17-11-2013 zondagen door het jaar de gulden regel: handelen in verbinding met God Overweging Geen teksten
13-10-2013 zondagen door het jaar De Zondeval Just van Es Overweging Geen teksten
29-09-2013 zondagen door het jaar als er niks te vieren valt Minke Harryvan-van Loon Overweging Geen teksten